TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MÜFETTIŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU

Sınav başvuruları 08.12.2014 - 26.12.2014 18:00:00 tarihleri arasında yapılabilir.